เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Tranformer
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างของสิ่งต่างๆ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน รวมทั้งสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อมได้

after school

week 1 : สัปดาห์แรกของการเปิดเรียนเป็นการเรียนรุ้ร่่วมกันระหว่างครูและพี่ๆม.3 หลังเลิกเรียนครูและพี่ๆจึงใช้เวลาในการพูดคุยแรกเปลี่ยนเล่นดนตรีและเล่นกีฬาร่วมกัน


week 2 : หลังจากที่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วถึงคราวที่ต้องดูแลบ้านที่จะใช้เรียนรู้ร่วมกันจับจอบจับเสียมช่วยกันถากถางต้นหญ้าปรนนิบัติดูแลรอบๆบ้าน พี่ๆช่วยกันอย่างตั้งใจ
week 3 : สัปดาห์ที่สามหลังจากเรียนรู้มาทั้งวันสัปดาห์นี้พี่ๆมัธยมจึงได้เล่นกีฬาร่วมกัน


week 4 : เพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัยบริโภคพี่ๆม.3 จึงปรับเปลี่ยนการเลี้ยงไก่ให้เป็นการเลี้ยงแบบออร์แกนิกเต็มรูปแบบ จึงได้มีการวางแผนการเลี้ยงปรับเปลี่ยนสูตรอาหารและขยายคอก พี่ๆต่างตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตัดไม้เลื่อยไม้  ปรับพื่นที่กันอย่างแข็งขันพี่ๆม.1 ว่างเว้นจากการเรียนก็ได้มาช่วยพี่ๆม.3 ล้อมตาข่ายอีกด้วยweek 5 : เพื่อสุขภาพที่ดีสร้างความสัมพันธุ์ระหว่างพี่น้องหลังเลิกเรียนพี่ๆจึงเล่นกีฬาร่วมกัน

week 6 : บ้านหลังนี้ใช้เรียนรู้ร่วมกันพี่ๆม.3 จึงช่วยกันดูแลปรนนิบัติบ้านด้วยความตั้งใจ

week 7 : ก่อนกลับบ้านขอใช้เวลาให้เกิดประโยชน์พี่บางคนขอซ้อมดนตรี บางคนขอสานแหต่อ

 
 
week 8 : จากการรถน้ำพรวนดินดูแลด้วยความรักและความตั้งใจ จึงเห็นความงอกงามจากต้นพืชผลิดอกออกผลให้ชื่นชม


 week 9 : สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพี่น้องมัธยมนอกกะลา พี่ๆจึงมีกิจกรรมดีๆร่วมกันเริ่มต้นด้วยเพลงสันทนาการอย่างสนุกสนานต่อด้วยเป็ดชิงรังที่ทั้ง48คนต้องร่วมกันคิดเพื่อปกป้องรังของตนเอง จากนั้นออกกลางแจ้งแบ่งเป็นแปดทีมคละพี่น้องเรียงแถวส่งลูกบาสเก็ตบอลลอดขา ข้ามหัวสร้างความสามัคคีระหว่างทีมได้เป็นอย่างดี เกมส์สุดท้ายสมาชิกแต่ละทีมต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันทุกคนต้องค่อยๆก้าวเดินไปพร้อมๆกันนั้นคือเกมส์กู้ละเบิดนั้นเองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น